Piknik rodzinny -Zako?czenie roku szkolnego 2017/2018 Drukuj
Wpisany przez Bo?ena Wodzicka   
wtorek, 19 czerwca 2018 08:38

W dniu  21. 06. 2018 r. w Samorzadowym Przedszkolu odb?dzie   si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2017/ 2018. Dzieci z m?odszych grup wiekowych pozegnaj?  dzieci starsze odchodz?ce do szko?y. Na dolnym holu odb?d?  si? wyst?py wszystkich grup wiekowych. Dzieci zaprezentuj?  programy artystyczne, wiersze piosenki o tematyce wakacyjnej. Nastepnie wszyscy pójd? na plac przedszkolny gdzie przedszkolaki wspaniale bawi?  si? na "dmucha?cach "(zje?d?alnia, basen z kulkami i zamek), oraz b?dzie s?odki pocz?stunek, wata cukrowa.      ?yczymy wszystkim przedszkolakom wspania?ej, radosnej zabawy...