Przedszkolaki zwiedzaj? Muzeum Ludowe w Przedborzu Drukuj
Wpisany przez Bo?ena Wodzicka   
czwartek, 14 czerwca 2018 09:05

W ramach d?ugoletniej wspó?pracy Muzeum Ludowego w Przedborzu w  dniach 13 i 15 czerwca 2018 r. przedszkolaki odby?y wycieczki do Muzeum Ludowego. Dzieci  mia?y okazje rozwija? obejrze? izby ludowe, stroje ludowe, obrazy i wiele innych eksponatów.