Dni Otwarte w Samorzadowym Przedszkolu Drukuj
Wpisany przez Bo?ena Wodzicka   
sobota, 09 czerwca 2018 15:27

Serdecznie zapraszamy ch?tnych Rodziców wraz z dzie?mi, które od  01. 09. 201811 r. b?d? ucz?szcza?y do Samorz?dowego Przedszkola, na Dni Otwarte w dniach:

-od  12..06. 2018  r.  do  18.06. 2018 r.

-w godzinach 10.00.-12.00.

Proponujemy min. :

-zapoznanie z ofert? przedszkola

- wspóln? zabaw? pod kierunkiem nauczycieli

- rozmow? i wymian? informacji z do?wiadczonymi osobami na temat spraw zwi?zanych z pobytem dziecka w przedszkolu.

Poprawiony: niedziela, 10 czerwca 2018 14:14