Go?cie z Kanady i Georgii Drukuj
Wpisany przez Bo?ena Wodzicka   
czwartek, 10 maja 2018 10:55

Liceum w Przedborzu odwiedzili angloj?zyczni wolontariusze. Go??mi w tym roku s? Lareeb i Ivane. Lareeb jest studentk? chemii na Universytecie w Calgary (Canada), a Ivane przysz?ym psychologiem, który zdobywa wiedz? na Uniwersytecie w Tbilisi (Georgia).

Prowadz? prelekcje w j?zyku angielskim na temat kultury i tradycji w swoich krajach. To dla nas niepowtarzalna okazja, by dowiedzie? si? wielu interesuj?cych rzeczy na temat tych  odmiennych kulturowo regionów. Dodatkowych atutem jest fakt, ?e mo?emy komunikowa? si? tyko w j?zyku angielskim. Mamy w ten sposób mo?liwo?? sprawdzenia swoich umiej?tno?ci.

Spotkania ciesz? si? olbrzymim zainteresowaniem, nie tylko uczniów naszego liceum. Na warsztatach j?zykowych go?cimy uczniów ze wszystkich pobliskich gimnazjów.

Odwiedzili te? przedszkolaków w przedborskim przedszkolu. Nasi angloj?zyczni wolontariusze ?wietnie nawi?zali kontakt z najm?odszymi s?uchaczami. Dzieci zadawa?y pytania naszym go?ciom oraz wspólnie ?piewali?my piosenki po angielsku.

Poprawiony: niedziela, 27 maja 2018 08:02