BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779727

LogowaniePDF Drukuj Email
Wpisany przez Gra?yna W?och   
wtorek, 09 listopada 2010 09:22

W ramach realizowanego przez przedszkole projektu „Weso?e przedszkolaki” grupa sze?ciolatków ( wych. Teresa Sujka) oraz cz??? cztero i pi?ciolatków oraz dzieci z grupy popo?udniowej wzi??a udzia? w wycieczce autokarowej do Cinema City w ?odzi na film pt.: „?ó?wik Sammy w 50 lat dooko?a ?wiata”3D.

Przed projekcj? dzieci zjad?y pyszne bu?eczki i p?czki popijaj?c soczkiem lub herbatk?, a nast?pnie ruszy?y spacerkiem do kina. Z du?ym zainteresowaniem ogl?da?y wystrój wn?trza poczekalni, prospekty, plakaty, a nast?pnie zaj??y wyznaczone miejsca.

Dzi?ki nowej technologii dzieciaki w towarzystwie Sammy’ego przenios?y si? i pozna?y wspania?y ?wiat oceanu. Wraz z uroczym, ma?ym ?ó?wiem wyruszaj? z kalifornijskiej pla?y w 50- letni? podró? pe?n? przygód, niebezpiecze?stw, wspania?ych efektów wizualnych, stworze? morskich. Poznaj? Ja?ka- lojalnego, oddanego przyjaciela towarzysza w pierwszych 10 latach ?ycia Sammy’ego, a tak?e Karol?, Rit?, Iren?, Flor? i Francois.

Wraz z ?ó?wikiem staj? si? nie?wiadomymi or?downikami ruchów ekologicznych i pacyfistycznych.

Film ten to wspania?a, wzruszaj?ca opowie?? o przyja?ni, dorastaniu. Film opowiada tak?e o naszej planecie i o tym, ?e ?rodowisko naturalne potrzebuje naszej troski i ochrony.

Po projekcji dzieci z wypiekami na twarzy dziel?c si? wra?eniami wróci?y do autokaru, aby uda? si? w drog? powrotn?. W dobrych nastrojach przedstawi?y krótki koncert, na który z?o?y?y si? piosenki poznane dotychczas w przedszkolu i nie tylko.

Film wywar? na dzieciach du?e wra?enie. Podoba?y si? postacie, sceneria, muzyka, a przede wszystkim to niesamowite wra?enie „bezpo?redniego” towarzyszenia Sammy’emu.

W poniedzia?ek przela?y swoje odczucia na papier. Prace s? odzwierciedleniem wspania?ych prze?y? i wra?e? , których dzieci do?wiadczy?y pierwszy raz . Rysunki s? kolorowe,przedstawiaj?ce ich emocje po obejrzanym filmie 

Projekt „Weso?e przedszkolaki- projekt upowszechniaj?cy edukacj? przedszkoln? oraz podnosz?cy jako?? i atrakcyjno?? oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Przedbórz” sfinansowanego przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Poprawiony: wtorek, 09 listopada 2010 09:43
 


Ta strona uĹĽywa cookie i innych technologii. KorzystajÄ…c z niej wyraĹĽasz zgodÄ™ na ich uĹĽywanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglÄ…darki.