BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779726

LogowanieRODO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 lutego 2019 10:01

RODO

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W zwi?zku z przepisami art. 13 ust.1 i 2 ROZPORZ?DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. Z 2016 r., L 119, poz. 1) (dalej Rozporz?dzenie) informujemy, ?e:

1. Administratorem danych osobowych w Samorz?dowym Przedszkolu w Przedborzu jest Dyrektor Samorz?dowego Przedszkola w Przedborzu z siedzib? ul. Mostowa 39, 97-570 Przedbrz, tel. 0-44-781-20-40, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. W Samorz?dowym Przedszkolu w Przedborzu wyznaczony zosta? Inspektor Danych Osobowych, z ktrym mo?na skontaktowa? pod numerem kontaktowym 0-44-781-20-40 lub pod adresem e-mail przedszkola.

3. W Samorz?dowym Przedszkolu w Przedborzu wdro?ono dokument Polityka Bezpiecze?stwa Ochrony Informacji Danych Osobowych" s?u??cy do przetwarzania danych osobowych.

4. Samorz?dowe Przedszkole w Przedborzu przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawowych zada? przedszkola oraz w celu zapewnienia bezpiecze?stwa osb i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatno?ci i godno?ci osb.

5. Dane osobowe mog? by? udost?pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcw danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisw prawa.

6. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez okres niezb?dny do realizacji wskazanego w pkt. 4 celu przetwarzania, w tym rwnie? obowi?zku archiwizacyjnego wynikaj?cego z przepisw prawa.

7. W zwi?zku z przetwarzaniem przez Samorz?dowe Przedszkole w Przedborzu danych osobowych, przys?uguje prawo do dost?pu tre?ci swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania danych.

8. W przypadku uznania, i? przetwarzanie przez Samorz?dowe Przedszkole w Przedborzu danych osobowych narusza RODO, przys?uguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

Poprawiony: wtorek, 19 lutego 2019 10:09
 


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.