BIP

Odwiedzi?o nas:

Odsłon : 779738

LogowanieArchiwa

Filtr 

 • Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam- wchodz?

      W dniu 12 maja 2011 roku aktywnie w??czyli?my si? w VIII edycj? Tygodnia Bibliotek. Ca?? grup? udali?my si? do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu. Tam w ramach akcji „Ca?a Polska czyta dzieciom” spotkali?my si? ...
 • Biblioteka Miejska w  Przedborzu  w maju organizuje " Tydzie?  Bibliotek". Zaprasza wtedy dzieci i m?odzie? na lekcje biblioteczne. Grupa 4-5 latków odwiedzi?a Bibliotek?  w  dniu 3 maja 20011 roku. Pani dyrektor&...
 • Z wizyt? w bibliotece......3-4 latki

  Dnia 9 V 2011 (poniedzia?ek) o godz. 10:00 3-4 latki uda?y sie na wycieczk? do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na miejscu okaza?o si?, ?e przygotowano dla nich niespodziank?. W czytelni czeka?y na nie trzy panie z Przedborskiego KLUBU SENIORA: ...
 • Miesi?czny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na m-c MAJ dla dzieci 3-4 letnich........

  Miesi?czny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na m-c MAJ dla dzieci 3-4 letnich.   1. Wszystko mo?e by? muzyk?. 2. Zawody naszych rodziców. 3. Moja miejscowo??, mój kraj. 4. Kocham moich rodziców. ...
 • Uczymy si? wierszyka i piosenki....................3-4 latki

  Nic Wam da? nie mog? – wiersz   Nic Wam da? nie mog? Nie mam nic dobrego. Wi?c Wam dam buziaka I to nie jednego.   Dam buziaków wiele I szepn? na uszko, ?e Was bardzo kocha, To ma?e se...
 • Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na Maj

  Miesi?czny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesi?c Maj 1. " Zawody rodziców ". 2. " Nasza miejscowo?? , nasz  kraj ". 3. " Nasza miejscowo?? , nasz  kraj ". 4. " Nasi Rodzic...
 • ertgrtgrtged

  dftytytytytytytytytygf ...
 • !! Oddaj swój g?os !! To ju? ostatnie dni g?osowania na prac? dzieci w konkursie "Stwórz plakat- b?d? po stronie natury"  G?osowanie zako?czy si? ju? w niedziel? (17 kwiecie?  2011). Ni?ej znajdu...
 •     Zaj?cia otwarte, które odby?y si? w czwartek 14 kwietnia 2011roku, wprowadzi?y dzieci w tematyk? nadchodz?cych ?wi?t. Przedszkolaki wypowiada?y si? na temat znanych im zwyczajów wielkanocnych, a ja przedstawi?am im poc...
 • Zaj?cia otwarte "Na wiosennej ??ce".........3-4 latki

  "Na wiosennej ??ce" W dniu 12 kwietnia w grupie 3-4 latków odby?o sie zaj?cie otwarte z udzia?em rodziców. Celem zaj?cia by?o rozbudzenie zainteresowania dziecka otaczaj?cym go ?wiatem przyrody, jego pi?knem, rozwijanie w...
 • "Dzie? Warzyw,Owoców i Soków" Promocja zdrowia oraz wyrabianie zdrowotnych nawyków to jedno z wa?niejszych zada? przedszkola.W zwi?zku z tym dnia 8 kwietnia (tj. w pi?tek) realizowali?my kolejne zadania w ramach reali...
 • Nauka piosenek w miesi?cu Kwietniu

  Piosenka "Chodzi wiatr po ??ce" ( s?.K.Ró?ecka,muz. C. Anio?kiewicz) I  Chodzi wiatr po ??ce, pioseneczki ?piewa, bo po trawie,po zielonej, kwiaty porozsiewa?. II  Jeden dla motyla, drugi zn&oacut...
 • Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesi?c Kwiecie?

  Plan miesi?czny pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesi?c -Kwiecie? 1. "Dbamy o Ziemi?". 2. "Wiosenna ??ka". 3. "Wielkanocne zwyczaje". 4. "Muzyka jest wsz?dzie". ...
 • Zaj?cie otwarte w grupie 3-4 latki............!!

  !! ZAPRASZAMY !! Rodziców na "zaj?cie otwarte" do naszej grupy, które odb?dzie si? dnia 12 IV o godz. 10:00. Temat zaj?cia: "Na wiosennej ??ce". wychowawca grupy z dzie?mi ...
 • Miesi?czny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na m-c KWIECIE? dla dzieci 3-4 letnich........

  Miesi?czny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na m-c KWIECIE? 2011 dla dzieci 3-4 letnich. 1. Dbamy o Ziemi?. 2. Na wiosennej ??ce. 3. ?wi?ta Wielkanocne. 4. Muzyka jest wsz?dzie. ...
 • Uczymy si? wierszyka i piosenki....................3-4 latki

  WIELKANOC-wiersz R.Przymusa Wielkanoc, Wielkanoc! Wielka rado?? w sercu, Gdy chodzisz po ?wiecie W kwitn?cym kobiercu. Na stole pisanki T?cz? malowane. W?ród zieleni trawy- Cukrowy baranek. Bazie w wazoniku, Ciasta i w?dli...
 • W roku szkolnym 2010/ 2011 w przedszkolu w grupach  dzieci 5-6 letnich  realizujemy   program antynikotynowy „Czyste powietrze wokó? nas”, koordynowany przez Pa?stwow? Inspekcj? Sanitarn?. Program adresowany je...
 • Obchody ZIELONEGO DNIA........3-4 latki.......

  "Zielono je?? jest zdrowo" Dzie? 25 III 2011 r. by? dniem wyj?tkowym. W ramach programu edukacyjnego "Kubusiowi Przyjaciele Natury" zosta? zorganizowany w grupie 3-4 latków "ZIELONY DZIE?". Ce...
 • Wycieczka do Muzeum Ludowego w Przedborzu

      W dniu 25 marca 2011 roku sze?ciolatki odwiedzi?y przedborskie muzeum, jedno z najciekawszych w Polsce. Za?o?yciel i dyrektor pan Tadeusz Michalski oprowadzi? dzieci po miniskansenie. Pokaza? im ciekawe zdj?cia zwi?zane z histori? nas...
 • Zielono mi ...

      W dniu 24 marca 2011 roku wszystkie dzia?ania przedszkolaków z mojej grupy zwi?zane by?y z kolorem zielonym, który kojarzy si? z wiosenn? przyrod? i ekologi?. Obchodzili?my Zielony Dzie? w ramach realizacji programu edu...


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.